• Updates

Home

Jan
18
Fri
Lakshmi Hrudayam & Narayana Hrudayam Parayanam
Jan 18 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Pradosham Shiva Abhishekham
Jan 18 @ 6:00 pm – 7:30 pm
Lalita Sahasranama Parayana
Jan 18 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Jan
19
Sat
Venkateshwara (Balaji) Abhishekam
Jan 19 @ 10:30 am – 12:30 pm
Vedanta classes @ yoga/multipurpose room
Jan 19 @ 4:00 pm – 6:00 pm
Jan
20
Sun
POURNAMI DURGA ABHISHEKAM
Jan 20 @ 9:30 am – 11:00 am
Bala Vidya Vihar @ Yoga room
Jan 20 @ 11:00 am – 12:00 pm
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jan 20 @ 11:00 am – 12:00 pm
Temple Closes at 1 PM due to Total Lunar Eclipse
Jan 20 @ 1:00 pm – 8:00 pm
Bala Gokulam
Jan 20 @ 4:00 pm – 5:30 pm