• Updates

Home

Aug
17
Fri
Lakshmi Hrudayam & Narayana Hrudayam Parayanam
Aug 17 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Lalita Sahasranama Parayana
Aug 17 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Aug
18
Sat
Venkateshwara (Balaji) Abhishekam
Aug 18 @ 10:30 am – 12:30 pm
Aug
20
Mon
SHRAVANA SOMAVARA 2
Aug 20 all-day
SHIVA ABHISHEKAM
Aug 20 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Aug
21
Tue
Murugan Bhajans
Aug 21 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Aug
23
Thu
Pradosham Shiva Abhishekham
Aug 23 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Aug
24
Fri
RUGVEDA UPAKARMA
Aug 24 all-day
ONAM
Aug 24 @ 12:00 am – 11:59 pm
Lakshmi Hrudayam & Narayana Hrudayam Parayanam
Aug 24 @ 5:30 pm – 6:30 pm