Calendar

Jul
20
Fri
Lalita Sahasranama Parayana
Jul 20 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Jul
21
Sat
Venkateshwara (Balaji) Abhishekam
Jul 21 @ 10:30 am – 12:30 pm
Jul
22
Sun
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jul 22 @ 11:00 am – 12:00 pm
Jul
23
Mon
SHIVA ABHISHEKAM
Jul 23 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Jul
24
Tue
Murugan Bhajans
Jul 24 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Pradosham Shiva Abhishekham
Jul 24 @ 6:30 pm – 8:00 pm
Jul
27
Fri
Lalita Sahasranama Parayana
Jul 27 @ 6:30 pm – 7:30 pm
POURNAMI DURGA ABHISHEKAM
Jul 27 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Jul
29
Sun
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jul 29 @ 11:00 am – 12:00 pm
Jul
30
Mon
SHIVA ABHISHEKAM
Jul 30 @ 6:30 pm – 8:00 pm