Religious Events

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Ganesha Abhishekam Sankatahara Chaturthi 9:30 am
Sunday Bhajan 11:00 am
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jul 1 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
Jain Bhavana 6:00 pm
Jain Bhavana @ HTBN< Main hall
Jul 1 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Contact K K jain or Bipin Patel
4
5
11
12
14
15
Sunday Bhajan 11:00 am
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jul 15 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
18
19
22
Sunday Bhajan 11:00 am
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jul 22 @ 11:00 am – 12:00 pm
 
25
26
28
29
Sunday Bhajan 11:00 am
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jul 29 @ 11:00 am – 12:00 pm