Home

Nov
19
Tue
Upanishad Class @ yoga room
Nov 19 @ 8:00 pm – 9:00 pm
Nov
22
Fri
Lakshmi Hrudayam & Narayana Hrudayam Parayanam
Nov 22 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Lalita Sahasranama Parayana
Nov 22 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Nov
23
Sat
NAVAGRAHA ABHISHEKAM
Nov 23 @ 11:00 am – 12:30 pm
Shree Rudraikadashini Rudra Homam – Rudrabhishekam
Nov 23 @ 3:30 pm – 8:30 pm
Vedanta classes @ yoga/multipurpose room
Nov 23 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Pradosham Shiva Abhishekham
Nov 23 @ 6:00 pm – 7:30 pm
Nov
24
Sun
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Nov 24 @ 11:00 am – 12:00 pm
Bala Gokulam
Nov 24 @ 4:00 pm – 5:30 pm
Nov
25
Mon
MAHANYASA POORVAKA RUDRA ABHISHEKAM
Nov 25 @ 5:00 pm – 8:30 pm