Home

Jan
24
Fri
AMAVASYA
Jan 24 all-day
Lakshmi Hrudayam & Narayana Hrudayam Parayanam
Jan 24 @ 5:30 pm – 6:30 pm
Lalita Sahasranama Parayana
Jan 24 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Jan
25
Sat
NAVAGRAHA ABHISHEKAM
Jan 25 @ 11:00 am – 12:30 pm
Vedanta classes @ yoga/multipurpose room
Jan 25 @ 4:30 pm – 6:00 pm
Jan
26
Sun
BALA BODHINI SAMSKRITA SHIBIRAM
Jan 26 @ 11:00 am – 12:00 pm
Sunday Bhajan @ HTBN Main Hall
Jan 26 @ 11:00 am – 12:00 pm
Bala Gokulam
Jan 26 @ 4:00 pm – 5:30 pm
Jan
27
Mon
SHIVA ABHISHEKAM
Jan 27 @ 6:00 pm – 7:30 pm
Jan
28
Tue
Murugan Bhajans
Jan 28 @ 6:30 pm – 7:30 pm